WICHERKI BOŻE
w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

SKŁAD ZESPOŁU

SKŁAD ZESPOŁU: 

Kierownik zespołu:

- Agnieszka Sienkiewicz
- Joanna Daniel


Keyboard / Organy:

- Anna Kośmider
- Joanna Daniel
- Marta Dykcik

Gitary

- Agnieszka Sienkiewicz
- Joanna Daniel
- Patrycja Piłat


Skrzypce:

- Alicja Koga
- Anna Dolata

Wiolonczela:

- Nina Nowocień

Klarnet:

- Weronika Koga

Felt poprzeczny:

- Aleksandra Ptak

Wokal:

- Baranowska Marta
- Brkić Natalia
- Brkić Juliana
- Budych Paulina
- Dolata Anna
- Dolata Małgorzata
- Dorna Gabriela
- Dykcik Marta
- Gałecka Wiktoria
- Golińska Katarzyna
- Golińska Marta
- Gut Anna
- Helwing Laura
- Humska Martyna
- Janowska Julia
- Jurek Krystyna
- Kieplin Wiktoria
- Koga Alicja
- Koga Weronika
- Kośmider Anna
- Kożusznik Karolina
- Kożusznik Weronika
- Kurowska Klaudia
- Małecka Paulina
- Mańczak Marta
- Maszek Adrianna
- Nieznańska Joanna
- Nowacka Ewa
- Nowocień Nina
- Olejnik Lidia
- Olejniczak Patrycja
- Piłat Patrycja
- Piotrowska Ewelina
- Piotrowska Julita
- Ptak Aleksandra
- Radłowska Weronika
- Sierant Kamila
- Sieślak Weronika
- Szczodrzyńska Karolina
- Ziółkowska Weronika