WICHERKI BOŻE
w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

ZESPÓŁ

HISTORIA ZESPOŁU:


 

 

Głównym celem Wicherków jest śpiewać na chwałę Bożą. Spotkania chóru mają też pomóc we wzrastania w miłości do Boga, uczyć budowania wspólnoty oraz dawania, na co dzień świadectwa wiary. Dzieci odnajdują swoje miejsce we wspólnocie Kościoła i mają szanse realizować powołanie do służby innym.

Początki zespołu sięgają lat 80-tych (dokładnej daty nikt nie zna). Katechetka, pani Dorota Lewicka, w ramach tworzącego się duszpasterstwa dzieci w parafii, zebrała grupę około 15 swoich uczennic, aby wspólnie prowadzić śpiew podczas niedzielnych mszy św. dziecięcych. Akompaniament gitarowy zapewniali uczniowie Szkoły Podstawowej nr. 37: Agnieszka Koga, Anita Koralewska oraz rodzeństwo Agata i Michał Walkowiak. W 1989r. zespołem zajął się ks. Tadeusz Lorek wraz z panią Urszulą Nowak, prowadzącą zajęcia z dykcji. Oni ustalili cele i zasady funkcjonowania zespołu oraz relacje między dziećmi. Wiele z nich pozostało do dzisiaj. Wkrótce dołączyła pani Małgorzata Szymkowiak - dyrygentka oraz organista Bartłomiej Maternicki, którego rok później zmieniła Agnieszka Liman. Chór powiększył się do około 30 osób. W 1991r. w konkursie na nazwę zespołu wygrały "WICHERKI BOŻE". Od 1995r. przez trzy lata opiekunem był ks. Walenty Cugier, który wprowadził do tradycji chóru spotkania modlitewne, imprezy, wyjazdy. Liczba śpiewających dzieci doszła do 80 osób.

Od 1997 roku, od strony muzycznej zespół prowadziły osoby, które "wyrosły" w Wicherkach: Agnieszka Koga (1997 kierownik chóru, gitara), Aleksandra Kozak (1997r. organy), Magdalena Talarowska (1997r. dyrygentka), Maria Remiszewska (1997r. gitara), Joanna Zawiślak (1999r. organy, gitara), Joanna Adamczewska (2003r. gitara, organy). Niektóre z tych osób pracują z dziećmi do dziś. Opiekę duchową sprawowali księża: Zbigniew Piotrowski (1998r.), Tadeusz Naskręt (1999r.), Błażej Barczak (2000r.), Mariusz Matecki (2003r.), Waldemar Szlachetka (2005r.)

Przez ponad 25 lat istnienia chóru Wicherki Boże zdobywały nagrody w prestiżowych Konkursach Piosenki Religijnej, koncertowały na antenie radia Emaus i telewizji WTK, dla ks. abp. Jerzego Stroby, wielu miastach Polski oraz w Wiedniu.

Wicherki Boże śpiewają w każdą niedzielę w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu, podczas Mszy św. z udziałem dzieci o godzinie 11:45. Uświetniają wiele uroczystości parafialnych i szkolnych, koncertują gościnnie w Poznaniu i poza nim. Wszędzie gdzie występują reprezentują parafię, będąc jej chlubą i wizytówką. Co roku latem wyjeżdżają na "Wakacje z Panem Bogiem", aby odpocząć po ciężkiej pracy.

Obecnie w chórze śpiewa około 40 dziewcząt. Kierownikami zespołu są: Agnieszka Sienkiewicz (Koga), oraz Joanna Daniel (Adamczewska). Obie grają na gitarach. Wicherki spotykają się na próbach w każdą sobotę w godzinach 9:00 - 10:30 oraz w niedzielę o godzinie 10:30 na próbie po której śpiewają na Mszy św. o godz. 11:45